De school

Geen kind is hetzelfde

Basisschool De Ruif

We proberen op de Ruif een weg te bewandelen, waarbij uw kind, naar eigen mogelijkheden en behoeften kan leren. Voorwaarde is dan wel dat uw kind zich thuis voelt op school.
Naast het schoolse leren, hechten we veel waarde aan oog hebben voor elkaar, waarden en normen. Alles wat dus nodig is om mens te zijn.

We zijn een katholieke school, maar respecteren wel iedereen met een andere levensvisie. We begeleiden de leerlingen in de eigen groep, maar we volgen de leerlingen ook door de gehele school heen met behulp van een leerlingvolgsysteem. We kunnen op deze manier tijdig bijsturen als er iets mis dreigt te gaan in het onderwijsleerproces.
Kinderen leren namelijk het best als ze zich prettig voelen op school.

Om dit waar te maken is, naast een gemotiveerd team, ook hulp van ouders nodig.
Er is op onze school een grote betrokkenheid van ouders bij het onderwijs en de diverse activiteiten. Contacten tussen ouders en de leerkrachten van de kinderen is intensief. Dat moet ook wel, want samen halen we het beste uit uw dochter of zoon.

Wilt u eens een keertje zien hoe er bij ons gewerkt wordt: komt u gerust een keertje kijken. Ook bent u welkom op een inloopochtend of open avond op onze school.

Bel of mail ons, voor een vrijblijvende informatieve kennismaking.

Graag tot ziens op onze school!